User Tools

Site Tools


1735--henriette-b-i-quang-chi-ula-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1735--henriette-b-i-quang-chi-ula-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Henriette Bùi Quang Chiêu</​b>​ (1906-2012) là một nữ bác sĩ người Việt. Bà được biết đến là nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Bà sinh ngày 8 tháng 9 năm 1906, là con gái thứ trong một gia đình người Việt giàu có mang quốc tịch Pháp ở Nam Kỳ. Cha của bà là Nghị viên Bùi Quang Chiêu, một chính khách có tiếng ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc. Mẹ bà là Vương Thị Y, thuộc một gia đình giàu có người gốc Hoa.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Tuy nguyên quán ở trong Nam, bà lại được sinh ra ở Hà Nội và lớn lên ở Sài Gòn. Thuở nhỏ, bà học Trường St Paul de Chartres, tức Trường Nhà Trắng tại Sài Gòn. Năm 1915, bà thi vượt cấp và đậu bằng Certificat sớm 2 năm. Sau đó, bà vào học trường Collège des Jeunes Filles, trước năm 1975 là Trung học Gia Long Sàigòn, nay là Trung học Nguyễn Thị Minh Khai.
 +</​p><​p>​Bà sang Pháp du học năm 15 tuổi. Một năm sau đó, mẹ bà qua đời vì bệnh lao phổi. Có lẽ việc này đã tăng thêm nguyện vọng của bà theo ngành y. Việc học của bà bị gián đoạn một năm vì bệnh đau mắt (trachoma), tuy nhiên đến năm 1926, bà cũng tốt nghiệp bậc trung học tại Lycée Fenelon ở Paris.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​War_remnants_museum_6.jpg/​220px-War_remnants_museum_6.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​War_remnants_museum_6.jpg/​330px-War_remnants_museum_6.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​War_remnants_museum_6.jpg/​440px-War_remnants_museum_6.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Năm 1927, bà theo học Đại học Y khoa Paris (tiếng Pháp: <​i>​Faculté de Médecine de Paris</​i>​) thuộc Đại học Paris. Là phụ nữ người Việt, sự hiện diện của bà trong trường chuyên môn ở Pháp là một bước đột phá trong hệ thống giáo dục chính quốc tại Pháp thời bấy giờ. Cũng trong thời gian học tại Đại học Paris, bà quen biết với nhiều người Việt đang học tại đây, đặc biệt là một sinh viên trẻ đang theo học ngành cầu đường là Nguyễn Ngọc Bích, con trai Đốc phủ sứ Nguyễn Ngọc Tương <sup id="​cite_ref-pntd_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm 1934, bà bảo vệ luận án tốt nghiệp xuất sắc, được hội đồng giám khảo khen ngợi và tưởng thưởng huy chương. Khi trở về Việt Nam năm 1935 bà nhậm chức trưởng khoa hộ sinh ở Chợ Lớn. Với khí khái độc lập, bà bị các y sĩ người Pháp gây khó dễ. Cách cư xử của bà biểu hiện quan niệm bình đẳng, bình quyền giữa nam và nữ, cũng như bình quyền chủng tộc giữa người Việt và người Pháp.
 +</​p><​p>​Cũng trong năm 1935, bà lập gia đình với luật sư Vương Quang Nhường<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ Tiến sĩ Luật khoa đầu tiên của người Việt, một đảng viên Đảng Lập hiến Đông Dương. Tuy nhiên chỉ không đầy 2 năm sau, hai người ly hôn vì khác biệt trong cách sống. Bấy giờ, việc một người đàn bà ra tòa xin ly dị chồng vào lúc đó được người Việt Nam xem như là một chuyện không thể nào tin được, nhất là một người trong gia đình danh giá như gia đình ông Bùi Quang Chiêu<​sup id="​cite_ref-pntd_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Cuối năm 1945, một sự kiện bất hạnh ập đến gia đình bà. Cha bà là Bùi Quang Chiêu và 3 người anh em trai của bà bị lực lượng Việt Minh thủ tiêu với tội làm tay sai cho thực dân Pháp tại chợ Đệm (do ông Chiêu là Viện trưởng Hội đồng quản hạt Nam Kỳ (đến 1939), đại biểu Nam Kỳ tại Thượng Hội đồng Pháp quốc hải ngoại)<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​. Người bạn thân thiết của bà là Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích, bấy giờ đang giữ chức Khu bộ phó Việt Minh bị chính quyền Pháp bắt được và bị kết án tử hình. Nhờ sự vận động của bà và các bạn bè cũ tại Pháp, Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích thoát án, nhưng bị bắt phải rời khỏi Việt Nam và sang sống tại Pháp. Mãi về sau, năm 1961, hai người gặp lại ở Pháp và ông bà sống với nhau như vợ chồng cho đến khi ông qua đời <sup id="​cite_ref-pntd_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Một đóng góp đáng kể nữa của nữ bác sĩ Henriette Bùi Quang Chiêu là việc hiến tặng biệt thự tư gia của bà ở số 28 đường Testard<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ làm cơ sở cho Trường Đại học Y khoa Sài Gòn thuộc Viện Đại học Sài Gòn.<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​Năm 1971 bà sang lại Pháp hành nghề y cho đến khi về hưu năm 1976<sup id="​cite_ref-pntd_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Năm 2011, đã 105 tuổi, bà vẫn còn khoẻ và minh mẫn <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​. Bà mất ngày 27 tháng 4 năm 2012 tại Paris, thọ 106 tuổi.<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181010152809
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.088 seconds
 +Preprocessor visited node count: 249/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 327/2097152 bytes
 +Template argument size: 42/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3986/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​39.632 ​     1 -total
 + ​53.02% ​  ​21.013 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​46.76% ​  ​18.530 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808146-0!canonical and timestamp 20181010152809 and revision id 41232843
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1735--henriette-b-i-quang-chi-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)