User Tools

Site Tools


1749--nguy-n-b-c-sonla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1749--nguy-n-b-c-sonla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Nguyễn Bắc Son</​b>​ (sinh ngày 22 tháng 8 năm 1953) là một sĩ quan quân đội, chính trị gia người Việt Nam. Ông có quân hàm Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (2011-2016),​ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá 13 nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu thành phố Hà Nội.<​sup id="​cite_ref-dbqh13_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, khóa 11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 +</​p><​p>​Ngày 4 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Bắc Son bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI do vi phạm liên quan dự án MobiFone mua AVG. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Nguyễn Bắc Son sinh ngày 22 tháng 8 năm 1953, tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào.<​sup id="​cite_ref-dbqh13_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Ông có bằng Tiến sĩ kinh tế và trình độ Cao cấp lý luận chính trị.<​sup id="​cite_ref-dbqh13_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Ngày 17/8/1973, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.<sup id="​cite_ref-dbqh13_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Ông gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam.
 +</​p><​p>​Từ tháng 5 năm 1971 đến tháng 9 năm 1971, ông là Chiến sỹ D36, D38, F304B.<​sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 8 năm 1972, ông là Chiến sỹ trinh sát C20, E165, F312, chiến đấu ở cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, Lào, sau đó đi học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.<sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng 9 năm 1972 đến tháng 3/1973, ông tham gia chiến dịch A2 tại Quảng Trị, C4, E165, F312.<​sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng 4/1973 đến tháng 10/1978, ông đào tạo sỹ quan trinh sát tại Trường Sỹ quan Lục quân 1 và đào tạo cán bộ chính trị tại trường sỹ quan chính trị.<​sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng ​ 11/1978 đến tháng 2/1979, ông là Chính trị viên phó C1, D3 Trường Sỹ quan Lục quân 1.<sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-4"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng ​ 2/1979 đến tháng 7/1979, ông tham gia chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng, chính trị viên C4, D3, E183, Quân khu 1.<sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-5"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng ​ 8/1979 đến tháng 2/1981, ông là Trợ lý cán bộ, Phòng Cán bộ, Trường Sỹ quan Lục quân 1.<sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-6"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng ​ 3/1981 đến tháng 4/1987, ông là Đại úy, Trợ lý cán bộ - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.<​sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-7"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng ​ 4/1987 đến tháng 5/1992, ông là Thiếu tá, Trung tá, Phó trưởng ban rồi Trưởng ban Cán bộ - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.<​sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-8"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng ​ 6/1992 đến tháng 3/1994, ông là Trung tá, Phó Chánh văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.<​sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-9"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng ​ 4/1994 đến tháng 3/1997, ông là Thượng tá, Cục Cán bộ, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thư ký Chủ tịch nước Lê Đức Anh.<sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-10"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng ​ 4/1997 đến tháng 3/2003, ông là Trợ lý Cố vấn Trung ương Đảng, cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Tháng 9 năm 1999, ông được thăng quân hàm Đại tá.<sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-11"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng ​ 3/2003 đến tháng 12/2005, ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyThái Nguyên.<​sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-12"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng ​ 1/2006 đến tháng 8/2007, ông là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.<​sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-13"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10.<sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-14"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ tháng 8/2007, ông là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.<sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-15"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11.<sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-16"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Từ 2011 đến 2016, ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá 13 thuộc đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đồng thời là giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.<​sup id="​cite_ref-dbqh13_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Việt Nam khóa 13 ngày 3/8/2011, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam).<​sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-17"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.<​sup id="​cite_ref-chinhphu_bio_3-18"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​h3><​span id="​Sai_ph.E1.BA.A1m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sai_phạm">​Sai phạm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 02 tháng 06 năm 2018: Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa phát đi thông báo kết luận những sai phạm quanh thương vụ MobiFone mua AVG.
 +</​p><​p>​- Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư BCSĐ, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016.
 +</​p><​p>​Ông Nguyễn Bắc Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể BCSĐ, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​K.E1.BB.89_lu.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kỉ_luật">​Kỉ luật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son. Bộ Chính trị đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét  thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với ông Nguyễn Bắc Son theo thẩm quyền.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Với ông Nguyễn Bắc Son, Bộ Chính trị đánh giá là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án mua cổ phần AVG không đúng quy định. Còn ông Trương Minh Tuấn, lúc đó là thứ trưởng, là cấp dưới được ông Son giao cho ký một số văn bản có nội dung trái quy định.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​X.C3.B3a_t.C6.B0_c.C3.A1ch_nguy.C3.AAn_B.E1.BB.99_tr.C6.B0.E1.BB.9Fng_B.E1.BB.99_Th.C3.B4ng_tin_v.C3.A0_truy.E1.BB.81n_th.C3.B4ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xóa_tư_cách_nguyên_Bộ_trưởng_Bộ_Thông_tin_và_truyền_thông">​Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Trong phiên họp thứ 28 từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kì 2011-2016 của ông Nguyễn Bắc Son vì ông này có sai phạm liên quan dự án MobiFone mua AVG.<sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kí quyết định số 1433/​QĐ-TTg thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +
 +<​ul><​li>​Về phẩm chất báo chí Việt Nam:</​li></​ul><​table class="​cquote"​ role="​presentation"​ style="​margin:​auto;​ border-collapse:​ collapse; border: none; background-color:​ transparent;​ width: auto;"><​tbody><​tr><​td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ top; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: left; padding: 10px 10px;">​“
 +</td>
 +<td style="​vertical-align:​ top; border: none; padding: 4px 10px;">​Phải khẳng định trong xã hội chúng ta không có báo lá cải. Tuy nhiên có tờ báo trong một thời kỳ, thời điểm nào đó đã không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích. Đây chỉ là hiện tượng thể hiện khuynh hướng báo lá cải.<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​td>​
 +<td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ bottom; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: right; padding: 10px 10px;">​”
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181030030726
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.248 seconds
 +Real time usage: 0.307 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1995/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36803/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2706/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 13778/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.62 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 250.075 ​     1 -total
 + ​54.42% ​ 136.094 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​47.13% ​ 117.868 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​25.25% ​  ​63.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​18.74% ​  ​46.854 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 + ​17.99% ​  ​44.998 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.48%   ​23.713 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y
 +  7.42%   ​18.560 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nts
 +  6.58%   ​16.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.58%   ​16.452 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7897;​_tr&#​432;&#​7903;​ng_B&#​7897;​_Th&​ocirc;​ng_tin_v&​agrave;​_Truy&#​7873;​n_th&​ocirc;​ng_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808147-0!canonical and timestamp 20181030030726 and revision id 44110595
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1749--nguy-n-b-c-sonla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)