User Tools

Site Tools


1751--h-naila-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1751--h-naila-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Hố Nai</​b>​ là phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phường Hố Nai là một phường nằm ngoại ô thành phố Biên Hòa, được bao bọc bởi các phường Tân Biên, Tân Hiệp, Trảng Dài và vành đai sân bay Biên Hòa, nằm về hướng Đông Đông Bắc thành phố Biên Hòa. Nơi đây được hình thành vào năm 1954 do một số di dân từ miền Bắc đến lập nghiệp, ngành nghề chủ yếu là Nông nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và lao động phổ thông. Phường Hố Nai nằm ở vị trí thuận lợi, có 02 đường giao thông lớn đi ngang như: QL1A và QL1K, nằm gần các khu công nghiệp lớn của tỉnh và thành phố, từ đó rất thuận lợi cho việc giao thông, lưu thông phân phối phát triển ngành nghề thương mại – dịch vụ – ăn uống.
 +</​p><​p>​Nằm cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 6 Km về phía thượng nguồn.
 +</​p><​p>​Phía Đông giáp phường Tân Biên.
 +</​p><​p>​Phía Tây giáp phường Tân Hiệp + Trảng Dài.
 +</​p><​p>​Phía Nam giáp QL1A và phường Tân Biên.
 +</​p><​p>​Phía Bắc giáp phường Trảng Dài.
 +</​p><​p>​Tổng diện tích tự nhiên: 388,52ha.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phường Hố Nai được chia thành 13 khu phố bao gồm:
 +</​p><​p>​Khu phố 1: có 6 tổ an ninh nhân dân với 245 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 2: có 6 tổ an ninh nhân dân với 200 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 3: có 6 tổ an ninh nhân dân với 275 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 4: có 9 tổ an ninh nhân dân với 375 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 5: có 13 tổ an ninh nhân dân với 520 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 6: có 9 tổ an ninh nhân dân với 365 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 7: có 10 tổ an ninh nhân dân với 449 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 8: có 11 tổ an ninh nhân dân với 484 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 9: có 9 tổ an ninh nhân dân với 320 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 10: có 12 tổ an ninh nhân dân với 428 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 11: có 7 tổ an ninh nhân dân với 243 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 12: có 9 tổ an ninh nhân dân với 475 hộ.
 +</​p><​p>​Khu phố 13: có 14 tổ an ninh nhân dân với 607 hộ.
 +</p>
 +
 +<​p>​Là một phường nông nghiệp trước đây, địa phương có địa hình có nhiều triền dốc, nằm ở độ cao, có hai suối cạn chảy qua, từ đó về nguồn nước sinh hoạt và phục vụ cho tưới tiêu gặp rất nhiều khó khăn.
 +</p>
 +
 +<​p>​ủy ban nhân dân phường Hố Nai nằm ở khu vực đồng bằng Đông Nam Bộ, khí hậu ôn hòa, được phân ra thành hai mùa mưa nắng rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa nắng từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phường Hố Nai trước năm 1954 thuộc làng Trảng Bom. Năm 1955, tiếp nhận người từ miền Bắc di cư vào, chính quyền Sài Gòn lập nhiều trại định cư trên quốc lộ I và đến 1957 thì thành lập xã Hố Nai, với các ấp Tây Hải, Nam Hải, Đông Hải thuộc về quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa. Đa số dân xã Hố Nai là tín đồ đạo Công giáo, chuyên nghề nông, trồng trọt và sản xuất các ngành nghề thủ công.
 +</​p><​p>​Năm 1976 xã Hố Nai được tách thành 4 xã đặt tên từ Hố Nai 1 đến Hố Nai 4 thuộc về huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
 +</​p><​p>​Năm 1978, xã Hố Nai I được đổi thành phường Hố Nai thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 +</​p><​p>​Người dân Hố Nai cần cù, hiếu khách, sinh động trong làm ăn kinh tế, ngoài chăn nuôi, trồng trọt, Hố Nai còn có làng Kim Bích nổi tiếng về ngành nghề gò thùng thiếc và sản xuất các sản phẩm từ nông nghiệp như tráng bánh đa, bánh phở, mì sợi cung cấp cho nhiều tỉnh thành phía nam và được nhiều người ưa thích. Phường Hố Nai là cửa ngõ của thành phố Biên Hòa rất phát triển về thương mại – dịch vụ, khu công nghiệp Hố Nai thu hút nhiều lao động vào làm việc trong các công ty, xí nghiệp.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181026142756
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.195 seconds
 +Preprocessor visited node count: 641/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21283/​2097152 bytes
 +Template argument size: 158/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.044/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 130.269 ​     1 -total
 + ​42.30% ​  ​55.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​30.34% ​  ​39.525 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​25.51% ​  ​33.235 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​22.75% ​  ​29.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.43% ​  ​24.013 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Bi&​ecirc;​n_H&​ograve;​a
 + ​16.53% ​  ​21.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.29%    8.195      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_tham_kh&#​7843;​o
 +  2.58%    3.361      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  2.18%    2.835      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808674-0!canonical and timestamp 20181026142756 and revision id 44082645
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1751--h-naila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)