User Tools

Site Tools


1760--qu-n-chu-th-tr-nla-gi

Quân Chu là một thị trấn thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Thị trấn Quân Chu nằm trên tuyến Tỉnh lộ 261, phía đông giáp xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên; phía tây giáp xã Quân Chu và xã Cát Nê, huyện Đại Từ; phía nam giáp xã Quân Chu, huyện Đại Từ và xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên; phía bắc giáp xã Cát Nê, huyện Đại Từ.

Thị trấn có diện tích 7 km², dân số năm 1999 là 2012 người,[1] mật độ dân số đạt 287 người/km².

Thị trấn được thành lập trên cơ sở Thị trấn Nông trường Quân Chu vào đầu năm 2011.[2] Theo quy trình pháp lý, thị trấn nông trường Quân Chu bị giải thể, chuyển giao 3.654 người về xã Quân Chu, 735 người về xã Cát Nê, 429 người về xã Phúc Thuận. Sau đó, thị trấn Quân Chu được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 227,5 ha diện tích tự nhiên và 397 người của xã Cát Nê; 907,81 ha diện tích tự nhiên và 3.639 người của xã Quân Chu. Như vậy, hiện thị trấn Quân Chu có 1.185,31 ha (11,9 km²) diện tích tự nhiên và 4.036 người.[3]

1760--qu-n-chu-th-tr-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)