User Tools

Site Tools


1766--titan-dioxitla-gi

Titan dioxit hay titan(IV) oxit, titania, là một hợp chất hóa học tự nhiên dạng oxit của titan có công thức là TiO2. Khi dùng làm thuốc nhuộm, nó được gọi là trắng titan, Pigment White 6 hoặc CI 77891. Titan dioxit có ứng dụng rộng rãi, từ công nghiệp sơn, kính chống nắng đến chất màu thực phẩm. Khi sử dụng làm màu thực phẩm, nó có ký hiệu là số E E171.

  • International Chemical Safety Card 0338
  • “Nano-Oxides, Inc. – Nano Powders, LEGIT information on Titanium Dioxide TiO2(PDF). www.nano-oxides.com. Truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2008. 
  • NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
  • "Fresh doubt over America map", bbc.co.uk, ngày 30 tháng 7 năm 2002
  • Titanium Dioxide Classified as Possibly Carcinogenic to Humans, 2007 (if inhaled as a powder)
  • A description of TiO2 photocatalysis
  • Crystal structures of the three forms of TiO2
  • "Architecture in Italy goes green", Elisabetta Povoledo, International Herald Tribune, ngày 22 tháng 11 năm 2006
  • "A Concrete Step Toward Cleaner Air", Bruno Giussani, BusinessWeek.com, ngày 8 tháng 11 năm 2006
  • "Titanium Dioxide Classified as Possibly Carcinogenic to Humans", Canadian Centre for Occupational Health and Safety, August, 2006
1766--titan-dioxitla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)