User Tools

Site Tools


1767--tam-ph-c-bi-n-h-ala-gi

Tam Phước
Địa lý
Dân số (2009)  
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Vùng Đông Nam Bộ
Tỉnh Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa

Tam Phước là xã được sáp nhập về thành phố Biên Hòa từ huyện Long Thành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Bien Hòa năm 2010.Xã nằm ở phía Nam thành phố Biên Hòa dọc theo Quốc lộ 51. Tam Phước là một xã vùng ven của thành phố Biên Hòa nên kinh tế còn khó khăn.

Phía Bắc giáp Xã An Hòa(thành phố Biên Hòa)

Phía Tây giáp Xã Long Hưng(thành phố Biên Hòa)

Phía Đông giáp Huyện Trảng Bom

Phía Nam giáp Xã An Phước(huyện Long Thành)

Xã Tam Phước được chia làm 7 ấp gồm:

  • Ấp Thiên Bình
  • Ấp Long Đức 1
  • Ấp Long Đức 2
  • Ấp Long Đức 3
  • Ấp Long Khánh 1
  • Ấp Long Khánh 2
  • Ấp Long Khánh 3
1767--tam-ph-c-bi-n-h-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)