User Tools

Site Tools


1768--n-n-s-nla-gi

Nàn Sán là xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Nàn Sán
Địa lý
Diện tích 22,49 km² [1]
Dân số (2004)  
 Tổng cộng 2.983 người[1]
 Mật độ 136 người/km²
Dân tộc Nùng (1.104 người), H'Mông (1.073 người), Thu Lao (543 người), La Chí (199 người), Kinh (41 người), dân tộc khác (23 người) [1]
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Thành lập 1981[2]
Mã hành chính 02803[3]

Xã Nàn Sán nằm ở phía bắc của huyện Si Ma Cai.

Xã Nàn Sán thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập năm 1981 trên cơ sở sáp nhập xã Dào Dền Sán và xã Nàn Vái[2].

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, xã Nàn Sán thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai[4].

Năm 2000, xã Nàn Sán thuộc huyện Si Ma Cai mới tái lập[5].

Xã Nàn Sán gồm các thôn: Sảng Chải 1, Sảng Chải 2, Sảng Chải 3, Sảng Chải 4, Sảng Chải 5, Hóa Chư Phùng, Lũng Choáng, Quan Thần Súng, thôn Đội 1, thôn Đội 2, thôn Đội 3, thôn Đội 4.

1768--n-n-s-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)