User Tools

Site Tools


1794--hornchurchla-gi

Tọa độ: 51°33′23″B 0°12′46″Đ / 51,556503°B 0,212812°Đ / 51.556503; 0.212812
Trung tâm nghệ thuật Fairkytes

Hornchurch là một thị trấn ngoại ô rộng lớn tại Anh, thuộc Khu Havering của Luân Đôn. Nó nằm cách 15,2 dặm (24,5 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ] về phía đông đông bắc Charing Cross và là một trong những trung tâm quan trọng được xác định trên Bản đồ Quy hoạch Luân Đôn.[1] Hornchurch gồm những khu phố với các cửa hiệu buôn bán và các khu vực dân cư rộng lớn. Trong lịch sử, Hornchurch hình thành từ một tiểu khu rộng lớn có từ lâu đời trong hạt Essex. Lịch sử kinh tế của Hornchurch có nền tảng từ sự chuyển đổi từ nông nghiệp sang các ngành công nghiệp khác và sự phát triển đặc biệt gần Romford, hình thành thị trấn buôn bán và trung tâm hành chính. Với vai trò là một phần trong sự phát triển ngoại ô của Luân Đôn trong thế kỷ 20, Hornchurch trải qua sự mở rộng và gia tăng đáng kể về dân số, trở thành quận đô thị vào năm 1926 và là một phần thuộc vùng Đại Luân Đôn từ năm 1965.[2] Đây là nơi có Nhà hát Nữ hoàng.

Dân số theo thống kê 2007 là 25.470.[3]

Dân số Hornchurch
1881 2.824
1891 3.841
1901 6.402
1911 9.461
1921 10.891
1931 28.417
1941 chiến tranh #
1951 79.908
1961 131.014
# không có thống kê do chiến tranh
Nguồn: Thống kê Liên hiệp Anh
1794--hornchurchla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)