User Tools

Site Tools


1801--pakpattanla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1801--pakpattanla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Pakpattan</​b>​ là một thành phố thuộc Punjab, Pakistan. Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là 136.510 người. Đây là thành phố lớn thứ 50 về dân số quốc gia này.
 +</p>
  
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Thành phố lớn Pakistan</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Lãnh thổ thủ đô Islamabad</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Islamabad*</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Punjab</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Attock <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Bahawalpur <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Chakwal <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Chiniot <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Faisalabad <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Gujar Khan <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Gujranwala <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Gujrat <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Jhang <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Jhelum <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Kasur <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Kharian <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Lahore** <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Mianwali <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Multan <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Murree <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Rahim Yar Khan <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Rawalpindi <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Sadiqabad <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Sahiwal <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Sargodha <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Sheikhupura <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Sialkot <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Taxila</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sindh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Badin <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Hyderabad <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Jacobabad <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Karachi**  <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Khairpur <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Larkana <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Nawabshah <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Sukkur <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Thatta</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Khyber Pakhtunkhwa</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Abbottabad <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Chitral <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Haripur <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Kohat <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Peshawar** <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Mansehra <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Mardan <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Nowshera</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Balochistan</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Chaman <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Gwadar <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Khuzdar <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Quetta** <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Ziarat</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Azad Kashmir</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bhimber <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Kotli <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Mirpur <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Muzaffarabad** <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Rawalakot</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Gilgit-Baltistan</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Gilgit** <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​Skardu</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"​ style="​font-size:​smaller;"><​p><​sup>​*</​sup>​Thủ đô liên bang <​sup>​**</​sup>​Thủ phủ tỉnh/​lãnh thổ</​p></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Bản mẫu:​Tỉnh Punjab (Pakistan)
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181026141821
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.124 seconds
 +Preprocessor visited node count: 323/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26506/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​82.915 ​     1 -total
 + ​74.02% ​  ​61.374 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_l&#​7899;​n_Pakistan
 + ​69.56% ​  ​57.674 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​19.48% ​  ​16.152 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​16.79% ​  ​13.925 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.23%    5.998      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.39%    3.641      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.21%    3.492     47 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​w
 +  1.56%    1.295      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Punjab_(Pakistan)
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809104-0!canonical and timestamp 20181026141821 and revision id 25941837
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1801--pakpattanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)