User Tools

Site Tools


1817---i-ngh-a-nh-h-ngla-gi

Đại Nghĩa có thể là:

  • Đại Nghĩa, thị trấn của huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
  • Xã Đại Nghĩa, Đoan Hùng, Phú Thọ.
  • Xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam.
  • Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, một kỹ sư quân sự, một nhà khoa học, cũng như một nhà quản lý khoa học kỹ thuật cấp cao, hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội, cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
  • Đại Nghĩa - 1 diễn viên, người dẫn chương trình sinh năm 1978, có tên thật là Bùi Đại Nghĩa.
1817---i-ngh-a-nh-h-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)