User Tools

Site Tools


1831--t-c-u-l-tola-gi

Cây tú cầu hay tú cầu lá to, cẩm tú cầu, bát tiên (danh pháp hai phần: Hydrangea macrophylla) là loài tú cầu bản địa Nhật Bản. Nó được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới ở nhiều điều kiện khí hậu khác nhau.

Hydrangea macrophylla có hoa màu hoặc hồng, xanh da trời, tím, phụ thuộc vào độ pH và lượng nhôm hấp thụ vào cây.[1]

Phương tiện liên quan tới Hydrangea macrophylla tại Wikimedia Commons

1831--t-c-u-l-tola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)