User Tools

Site Tools


1834--chi-n-d-ch-bermuda-hundredla-gi

Các công sự của quân miền Bắc tại Bermuda Hundred

Chiến dịch Bermuda Hundred là một chuỗi các trận đánh diễn ra tại thị trấn Bermuda Hundred, bên ngoài thành phố Richmond, Virginia, trong tháng 5 năm 1864 thời Nội chiến Hoa Kỳ. Thiếu tướng miền Bắc Benjamin Butler, tư lệnh Binh đoàn James, đã đe dọa Richmond từ phía đông nhưng bị chặn đứng bởi lực lượng của đại tướng miền Nam P.G.T. Beauregard.

  • Robertson, William Glenn. Backdoor to Richmond: The Bermuda Hundred Campaign, April–June 1864. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1987. ISBN 0-8071-1672-6.

Tọa độ: 37°20′36″B 77°19′11″T / 37,3432°B 77,3197°T / 37.3432; -77.3197

1834--chi-n-d-ch-bermuda-hundredla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)