User Tools

Site Tools


1863--b-n-mla-gi

Bản Mế là xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Bản Mế nằm ở phía tây bắc của huyện Si Ma Cai.

Năm 1966, huyện Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai được chia tách thành huyện Bắc Hà mới và huyện Si Ma Cai, xã Bản Mế thuộc huyện Si Ma Cai[3].

Năm 1975, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Nghĩa Lộ (trừ huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên) sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, xã Bản Mế thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn[4].

Năm 1979, huyện Si Ma Cai lại sáp nhập vào huyện Bắc Hà, xã Bản Mế thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn[5].

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, xã Bản Mế thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai[6].

Năm 2000, xã Bản Mế thuộc huyện Si Ma Cai mới tái lập[7].

1863--b-n-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)