User Tools

Site Tools


1871--t-ch-c-l-ng-th-c-v-n-ng-nghi-p-li-n-hi-p-qu-cla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1871--t-ch-c-l-ng-th-c-v-n-ng-nghi-p-li-n-hi-p-qu-cla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:​ #5b92e5; color: white;">​Tổ chức Lương thực <​br/>​và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc<​br/>​Food and Agriculture Organization <​br/>​of the United Nations <​br/>​منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة <​br/>​聯合國糧食及農業組織<​br/>​Organisation des Nations Unies pour l'​alimentation et l'​agriculture <​br/>​Продовольственная и сельскохозяйственная организация<​br/>​Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​FAO logo.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​FAO_logo.svg/​220px-FAO_logo.svg.png"​ width="​220"​ height="​223"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​FAO_logo.svg/​330px-FAO_logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​FAO_logo.svg/​440px-FAO_logo.svg.png 2x" data-file-width="​257"​ data-file-height="​261"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại hình</​th><​td>​
 +Cơ quan chuyên môn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên gọi tắt</​th><​td>​
 +FAO</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lãnh đạo</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Brasil"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​22px-Flag_of_Brazil.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​33px-Flag_of_Brazil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​43px-Flag_of_Brazil.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​504"/></​span>​ José Graziano da Silva</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hiện trạng</​th><​td>​
 +Đang hoạt động</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +16 tháng 10 năm 1945 tại Canada</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Trụ sở</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Ý"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/></​span>​ Roma, Ý</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +www.fao.org</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Trực thuộc</​th><​td>​
 +ECOSOC</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc</​b>​ viết tắt là <​b>​FAO</​b>​ (tếng Anh: <​i>​Food and Agriculture Organization of the United Nations</​i>​) được thành lập ngày 16 tháng 10 năm 1945 tại Canada với vai trò là một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc (UN).<​sup id="​cite_ref-About_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Năm 1951, trụ sở chính của FAO tại Washington DC, Mỹ được chuyển về Roma, Ý.
 +</​p><​p>​Tháng 5 năm 2015, FAO có tổng cộng 194 thành viên.<​sup id="​cite_ref-Abouty_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Mục tiêu cơ bản của FAO:<sup id="​cite_ref-About_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​ol><​li>​Nâng cao mức sống cũng như mức dinh dưỡng của nhân dân các nước thành viên.</​li>​
 +<​li>​Nâng cao hiệu quả của việc sản xuất lương thực và nông sản.</​li>​
 +<​li>​Góp phần vào việc phát triển kinh tế thế giới và giải phóng nhân dân khỏi nạn đói.</​li></​ol><​p>​Cùng với tổ chức Y tế thế giới (WHO), FAO tham gia quán lý Ủy ban Codex Alimentarius với mục đích tăng cường sự cân bằng của yêu cầu về thực phẩm và do đó làm cho thương mại quốc tế phát triển hơn.
 +</p>
 +
 +<​p>​Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác với FAO từ năm 1975. Đến năm 1978, FAO chính thức mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam. Trong hơn 30 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và FAO ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực: hỗ trợ của FAO đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và lương thực ở Việt Nam một cách có hiệu quả và thu được những thành tựu to lớn. Cho đến nay, FAO đã giúp Việt Nam thực hiện hơn 100 dự án tập trung vào các lĩnh vực lập chính sách, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, an ninh lương thực, dinh dưỡng. Tổng số tiền viện trợ trị giá trên 100 triệu USD.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Các thành viên, tháng 5/​2015.<​sup id="​cite_ref-Abouty_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<​p>​Chương trình Đại sứ thiện chí của FAO bắt đầu từ năm 1999. Mục đích chính của chương trình là để thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông cho tình hình không thể chấp nhận rằng có khoảng 1 tỷ người tiếp tục bị đói kinh niên và suy dinh dưỡng trong một thời gian dài chưa từng có. Những người sống một cuộc đời đau khổ và bị từ chối cơ bản nhất của nhân quyền: quyền có lương thực.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Các đại sứ thiện chí của FAO là những người nổi tiếng trong hoạt động khoa học, nghệ thuật, văn hóa, thể thao,... như nhà sinh học thần kinh được giải Nobel người Ý Rita Levi Montalcini, nghệ sĩ Gong Li, ca sĩ Miriam Makeba, Ronan Keating, Anggun, cầu thủ bóng đá Roberto Baggio và Raúl,... Họ truyền đưa tư tưởng của FAO đến công chúng.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ngày Lương thực thế giới (<​i>​WFD</​i>​ - World Food Day) được cử hành vào <​b>​ngày 16 tháng 10</​b>​ hàng năm.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Ngày này do FAO đề xuất và được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua trong Nghị quyết A/​RES/​35/​70.<​sup id="​cite_ref-UN_Days_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Food and Agriculture Organization tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1293
 +Cached time: 20181028210828
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.044 seconds
 +Real time usage: 1.740 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12937/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 270970/​2097152 bytes
 +Template argument size: 121749/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2638/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1151.739 ​     1 -total
 + ​79.05% ​ 910.486 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Columns-list
 + ​24.75% ​ 285.095 ​   104 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 + ​20.39% ​ 234.832 ​    70 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  5.88%   ​67.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_UN
 +  5.30%   ​61.069 ​    18 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  4.70%   ​54.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  4.47%   ​51.455 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_Hi&#​7879;​p_Qu&#​7889;​c
 +  4.21%   ​48.545 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  4.07%   ​46.848 ​   106 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​325101-0!canonical and timestamp 20181028210826 and revision id 23725823
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1871--t-ch-c-l-ng-th-c-v-n-ng-nghi-p-li-n-hi-p-qu-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)