User Tools

Site Tools


1875--feira-de-santanala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1875--feira-de-santanala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Feira de Santana</​b>​ là một thành phố Brasil. Thành phố này thuộc bang Bahia. Dân số theo điều tra năm 2010 của Viện Địa lý và Thống kê Brasil là 591.707 người. Đây là thành phố đông dân thứ 31 của Brasil.
 +</p>
  
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​p>​50 thành phố lớn nhất Brasil</​p></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;​color:​inherit;"><​div style="​padding:​0px;"><​table cellspacing="​0"​ class="​navbox-columns-table"​ style="​text-align:​left;​width:​auto;​ margin-left:​auto;​ margin-right:​auto;"><​tbody><​tr style="​vertical-align:​top;"><​td style="​width:​5em;">​   </​td><​td style="​padding:​0px;​padding-left:​3px;;;;​width:​20%;"><​div>​
 +<​ol><​li>​São Paulo
 +</​li><​li>​Rio de Janeiro
 +</​li><​li>​Salvador
 +</​li><​li>​Brasília
 +</​li><​li>​Fortaleza
 +</​li><​li>​Belo Horizonte
 +</​li><​li>​Manaus
 +</​li><​li>​Curitiba
 +</​li><​li>​Recife
 +</​li><​li>​Porto Alegre
 +</​li></​ol></​div></​td><​td style="​border-left:​2px solid #​fdfdfd;​padding:​0px;​padding-left:​3px;;;;​width:​20%;"><​div>​
 +<ol start="​11"><​li>​Belém
 +</​li><​li>​Goiânia
 +</​li><​li>​Guarulhos
 +</​li><​li>​Campinas
 +</​li><​li>​São Luís
 +</​li><​li>​São Gonçalo
 +</​li><​li>​Maceió
 +</​li><​li>​Duque de Caxias
 +</​li><​li>​Natal
 +</​li><​li>​Campo Grande
 +</​li></​ol></​div></​td><​td style="​border-left:​2px solid #​fdfdfd;​padding:​0px;​padding-left:​3px;;;;​width:​20%;"><​div>​
 +<ol start="​21"><​li>​Teresina
 +</​li><​li>​São Bernardo do Campo
 +</​li><​li>​Nova Iguaçu
 +</​li><​li>​João Pessoa
 +</​li><​li>​Santo André
 +</​li><​li>​Osasco
 +</​li><​li>​Jaboatão dos Guararapes
 +</​li><​li>​São José dos Campos
 +</​li><​li>​Ribeirão Preto
 +</​li><​li>​Uberlândia
 +</​li></​ol></​div></​td><​td style="​border-left:​2px solid #​fdfdfd;​padding:​0px;​padding-left:​3px;;;;​width:​20%;"><​div>​
 +<ol start="​31"><​li>​Contagem
 +</​li><​li>​Sorocaba
 +</​li><​li>​Cuiabá
 +</​li><​li>​Feira de Santana
 +</​li><​li>​Juiz de Fora
 +</​li><​li>​Aracaju
 +</​li><​li>​Londrina
 +</​li><​li>​Ananindeua
 +</​li><​li>​Joinville
 +</​li><​li>​Belford Roxo
 +</​li></​ol></​div></​td><​td style="​border-left:​2px solid #​fdfdfd;​padding:​0px;​padding-left:​3px;;;;​width:​20%;"><​div>​
 +<ol start="​41"><​li>​Niterói
 +</​li><​li>​São João de Meriti
 +</​li><​li>​Aparecida de Goiânia ​
 +</​li><​li>​Campos dos Goytacazes
 +</​li><​li>​Santos
 +</​li><​li>​São José do Rio Preto
 +</​li><​li>​Mauá
 +</​li><​li>​Caxias do Sul
 +</​li><​li>​Betim
 +</​li><​li>​Vila Velha
 +</​li></​ol></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Thủ phủ các bang của Brasil</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​div><​span style="​font-size:​85%;">​Thủ đô Liên bang Brasília(DF) ​ </​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bắc</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Belém (PA) <​b>​·</​b> ​ Boa Vista (RR) <​b>​·</​b> ​ Macapá (AP) <​b>​·</​b> ​ Manaus (AM) <​b>​·</​b> ​ Palmas (TO) <​b>​·</​b> ​ Porto Velho (RO) <​b>​·</​b> ​ Rio Branco (AC)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đông Bắc</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Aracaju (SE) <​b>​·</​b> ​ Fortaleza (CE) <​b>​·</​b> ​ João Pessoa (PB) <​b>​·</​b> ​ Maceió (AL) <​b>​·</​b> ​ Natal (RN) <​b>​·</​b> ​ Recife (PE) <​b>​·</​b> ​ Salvador (BA) <​b>​·</​b> ​ São Luís (MA) <​b>​·</​b> ​ Teresina (PI)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tây Trung Bộ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Campo Grande (MS) <​b>​·</​b> ​ Cuiabá (MT) <​b>​·</​b> ​ Goiânia (GO)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đông Nam</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Belo Horizonte (MG) <​b>​·</​b> ​ Rio de Janeiro (RJ) <​b>​·</​b> ​ São Paulo (SP) <​b>​·</​b> ​ Vitória (ES)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nam</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Curitiba (PR) <​b>​·</​b> ​ Florianópolis (SC) <​b>​·</​b> ​ Porto Alegre (RS)</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Bản mẫu:Bang Bahia
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​30px-Flag_of_Brazil.svg.png"​ width="​30"​ height="​21"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​45px-Flag_of_Brazil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​60px-Flag_of_Brazil.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​504"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Brasil ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181010154443
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.153 seconds
 +Preprocessor visited node count: 590/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 32766/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2999/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 792 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​91.259 ​     1 -total
 + ​59.05% ​  ​53.886 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​53.74% ​  ​49.043 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​50_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_l&#​7899;​n_nh&#​7845;​t_Brasil
 + ​51.25% ​  ​46.773 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 + ​23.92% ​  ​21.828 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7911;​_ph&#​7911;​_bang_Brasil
 + ​15.08% ​  ​13.765 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Brasil
 + ​13.23% ​  ​12.074 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.44%    5.873      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.54%    5.058      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.79%    3.458      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Small
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811936-0!canonical and timestamp 20181010154443 and revision id 26047951
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1875--feira-de-santanala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)