User Tools

Site Tools


1897--nguy-n-v-n-b-nh-ch-nh-kh-chla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1897--nguy-n-v-n-b-nh-ch-nh-kh-chla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Nguyễn Văn Bình</​b>​ (sinh ngày 4 tháng 3 năm 1961) là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Ông từng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011-2016). Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​b>​Nguyễn Văn Bình</​b>​ sinh ngày 4 tháng 3 năm 1961 quê quán tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Nguyễn Văn Bình gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21/4/1995.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Sau đó Nguyễn Văn Bình về làm cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ban đầu ở Vụ Kinh tế đối ngoại (nay là Vụ Hợp tác quốc tế)(từ 12/1986) kinh qua các chức vụ Phó Trưởng phòng các tổ chức Tài chính quốc tế, Trưởng phòng Ngân hàng Thế giới, Phó Vụ trưởng- Trưởng ban Quản lý các Dự án Quốc tế- Vụ Hợp tác Quốc tế (đến tháng 10/​1996).</​li>​
 +<​li>​Từ tháng 11/1996 đến tháng 10/1998 ông làm Vụ trưởng- Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, rồi làm Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội.</​li>​
 +<​li>​Từ tháng 11/2001, Nguyễn Văn Bình được cử đi đại diện và giữ chức Phó Chủ tịch rồi Quyền Chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga,</​li>​
 +<​li>​Tháng 7/2005 kết thúc nhiệm kỳ đại diện, ông về nước tiếp tục công tác tại Ngân hàng Nhà nước và giữ chức Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</​li>​
 +<​li>​Từ tháng 4/2008 đến tháng 7/2011 Nguyễn Văn Bình làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</​li>​
 +<​li>​Tháng 1/2011 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.</​li>​
 +<​li>​Từ ngày 3 tháng 8 năm 2011 Nguyễn Văn Bình trở thành Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.</​li>​
 +<​li>​Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.</​li>​
 +<​li>​Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Nguyễn Văn Bình được miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Ông chính thức thôi nhiệm vụ này vào ngày 9 tháng 4 khi ông Lê Minh Hưng được bầu thay thế<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.</​li>​
 +<​li>​Ngày 11 tháng 4 năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​.</​li>​
 +<​li>​Tháng 6/2016, Nguyễn Văn Bình được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​li>​
 +<​li>​Ngày 19/7/2016, ông được bổ nhiệm kiêm chức Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc.</​li></​ul><​h2><​span id="​C.C3.A1c_quy.E1.BA.BFt_.C4.91.E1.BB.8Bnh_trong_nhi.E1.BB.87m_k.E1.BB.B3_Th.E1.BB.91ng_.C4.91.E1.BB.91c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_quyết_định_trong_nhiệm_kỳ_Thống_đốc">​Các quyết định trong nhiệm kỳ Thống đốc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Siết chặt quản lý thị trường vàng, chuyển từ cơ chế thị trường sang Ngân hàng Nhà nước độc quyền cung cấp vàng miếng. Góp phần đưa nợ xấu về dưới 3% vào thời điểm tháng 11/​2015.</​li></​ul>​
 +<​p>​Tháng 8 năm 2012, Nguyễn Văn Bình bị tạp chí Global Finance liệt vào 20 thống đốc ngân hàng nhà nước kém nhất trên thế giới<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​Tháng 8 năm 2012, tạp chí Global Finance đánh giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nằm trong 10 Ngân hàng trung ương kém nhất trên thế giới, 1 năm sau khi Nguyễn Văn Bình nhậm chức thống đốc<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​
 +.
 +</​p><​p>​Đầu năm 2016, Reuters đã đánh giá cao Nguyễn Văn Bình. Dưới sự lãnh đạo của ông, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giúp ngành ngân hàng Việt Nam tránh được cảnh sụp đổ sau khi 20 tỷ USD nợ xấu ảnh hưởng toàn hệ thống, khiến thị trường bất động sản chao đảo và khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản. NHNN cũng đã góp phần giảm tỷ lệ lạm phát xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2015, đồng thời những biện pháp can thiệp vào tỷ giá giúp bảo vệ nền kinh tế (vốn hướng về xuất khẩu) trước các cú sốc từ bên ngoài. VND hiện là một trong những đồng tiền ổn định nhất ở châu Á, chỉ giảm 4,9% trong năm 2015 so với mức giảm hai con số của các đồng tiền khác.<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Nguyễn Văn Bình có anh ruột là Nguyễn Văn Thành lấy Nguyễn Nguyệt Tĩnh, con gái Trung tướng Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy.">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181027012150
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.404 seconds
 +Real time usage: 0.491 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3031/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 58834/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6365/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 10763/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.162/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.89 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 424.089 ​     1 -total
 + ​81.17% ​ 344.212 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​58.38% ​ 247.578 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​31.94% ​ 135.437 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 + ​23.04% ​  ​97.726 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.24% ​  ​64.630 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.79% ​  ​58.497 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y
 + ​12.03% ​  ​51.020 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nts
 +  9.20%   ​39.030 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y/​ng&​agrave;​y
 +  9.07%   ​38.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808161-0!canonical and timestamp 20181027012149 and revision id 43969176
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1897--nguy-n-v-n-b-nh-ch-nh-kh-chla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)