User Tools

Site Tools


1903--chi-c-t-khla-gi

Chi Cốt khí (danh pháp: Tephrosia) là một chi thực vật có hoa thuộc họ Đậu. Tên Latin của chi này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp τεφρος (tephros), nghĩa là "màu tro"[2].

Nhiều loài thuộc chi Cốt khí có độc tố, đặc biệt đối với cá, với nồng độ cao rotenone, được sử dụng để đánh bắt cá[3]. Trong thế kỉ 20, một số loài thuộc chi Cốt khí đã được nghiên cứu để điều chế thuốc bảo vệ thực vật.

1903--chi-c-t-khla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)