User Tools

Site Tools


1923--morava-slezskola-gi

Vùng Morava-Slezsko hay Moravia–Silesia (tiếng Séc: Moravskoslezský kraj) là một vùng của Cộng hòa Séc. Vùng này có dân số là 1.260.503 người (thời điểm tháng 3 năm 2011), diện tích là 5445 km². Thủ phủ vùng đóng tại thành phố Ostrava. Trước tháng 5 năm 2001 vùng có tên là Ostrava giống như tên thủ phủ của nó. Điểm cao có độ cao 1.491 mét (4.892 ft)

1923--morava-slezskola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)