User Tools

Site Tools


1930--antiochos-xi-epiphanesla-gi

Antiochus XI Epiphanes hoặc Philadelphus , vị vua của vương quốc Seleukos thời Hy Lạp hóa, ông là con trai của Antiochus VIII Grypus và em trai của Seleucus VI Epiphanes. Ông là một thế lực nhỏ trong cuộc nội chiến vào những năm cuối cùng của Vương quốc Seleukos hùng mạnh một thời, bây giờ trở thành một triều đại địa phương ở Syria. Sau thất bại của người anh của mình trong năm 95 TCN bởi tay Antiochus X Eusebes, Antiochus XI và một người anh em khác, Philip I Philadelphus, cùng nhau trả thù và bao vây Antiochia. Sau khi chiến dịch đã kết thúc trong thất bại, Antiochus đã buộc phải chạy trốn nhưng bị chết đuối ở sông Orontes trong khi cố gắng vượt sông trên lưng ngựa năm 92 TCN.

  • Antiochus XI entry in historical sourcebook by Mahlon H. Smith
1930--antiochos-xi-epiphanesla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)