User Tools

Site Tools


1951--th-o-ch-ph-nla-gi

Thào Chư Phìn là xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thào Chư Phìn
Địa lý
Diện tích 27,67 km² [1]
Dân số (2004)  
 Tổng cộng 2.019 người[1]
 Mật độ 72 người/km²
Dân tộc H'Mông (1.560 người), Thu Lao (410 người), Kinh (39 người), dân tộc khác (10 người)[1]
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Mã hành chính 02806[2]

Xã Thào Chư Phìn nằm ở phía tây bắc của huyện Si Ma Cai.

Ranh giới tự nhiên của xã Thào Chư Phìn với huyện Mường Khương là sông Chảy.

Năm 1966, huyện Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai được chia tách thành huyện Bắc Hà mới và huyện Si Ma Cai, xã Thào Chư Phìn thuộc huyện Si Ma Cai[3].

Năm 1975, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Nghĩa Lộ (trừ huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên) sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, xã Thào Chư Phìn thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn[4].

Năm 1979, huyện Si Ma Cai lại sáp nhập vào huyện Bắc Hà, xã Thào Chư Phìn thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn[5].

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, xã Thào Chư Phìn thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai[6].

Năm 2000, xã Thào Chư Phìn thuộc huyện Si Ma Cai mới tái lập[7].

1951--th-o-ch-ph-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)