User Tools

Site Tools


1961--gologla-gi

Châu tự trị dân tộc Tạng Golog (Quả Lạc) (tiếng Trung: (果洛藏族自治州), Hán Việt: Quả Lạc Tạng tộc Tự trị châu, là một châu tự trị tại tỉnh, Thanh Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Mục lục

 • 1 Các đơn vị hành chính
  • 1.1 Các quận nội thành
  • 1.2 Các huyện
 • 2 Tham khảo

Châu tự trị Quả Lạc quản lý các đơn vị thị hạt khu (quận nội thành) và các huyện:

Các quận nội thành[sửa | sửa mã nguồn]

Không có quận nội thành

Các huyện[sửa | sửa mã nguồn]

 • Maqên (Mã Thấm) (玛沁县)
 • Baima (Ban Mã) (班玛县)
 • Gadê (Cam Đức) (甘德县)
 • Darlag (Đạt Nhật) (达日县)
 • Jigzhi (Cửu Trì) (久治县)
 • Madoi (Mã Đa) (玛多县)
1961--gologla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)