User Tools

Site Tools


1967--tren-nla-gi

Trenčín (tiếng Slovakia: Trenčín, tên tiếng Đức lịch sử: Trentschin, tên tiếng Hungary lịch sử: Trencsén) là một thành phố thủ phủ vùng Trenčín, Slovakia. Thành phố này có diện tích km2 dân số 56.760 người (thời điểm 31 tháng 12 năm 2006). Đây là thành phố lớn thứ 9 tại Slovakia theo dân số.

Bản mẫu:Vùng Trenčín

1967--tren-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)