User Tools

Site Tools


1999--nguy-n-thi-n-thu-nla-gi

Ragibagh Khan Nguyên Thiên Thuận Đế tên thật là Borjigit Arigabag (Hán Việt: Bột Nhi Chỉ Cân A Tốc Cát Bát) (1320-1328) là hoàng đế thứ 7 của nhà Nguyên và là đại hãn thứ 11 của đế quốc Mông Cổ là con trai của Nguyên Thái Định Đế Dã Tôn Thiết Mộc Nhi.

A Tốc Cát Bát là con trai cả của Nguyên Thái Định đế. Mẹ của ông, Babukhan Khatun, xuất thân từ gia tộc Khunggirad, người đã nắm quyền thông qua hôn nhân với gia đình hoàng tộc. Ông trở thành Thái tử lúc còn nhỏ vào năm 1324. Vào tháng 8 năm 1328, sau khi Thái Định đế chết ở Mạc Bắc, ông đã được chọn kế vị bởi một sĩ quan Hồi giáo là Đảo Thích Sa trong tháng tới.

Tuy nhiên, cái chết đột ngột của Nguyên Thái Định đế đã gây ra một cuộc nổi dậy của một phe chống chính thống, những người không hài lòng với sự lộng quyền của các đám cận thần của ông ta bao gồm Đảo Thích Sa, người đã phụng sự ông kể từ khi ông đóng quân ở Mông Cổ. Trong tháng thứ tám, chỉ huy Qipchaq là Yên Thiếp Mộc Nhi, người đang đóng quân tại Đại Đô, đã tiến hành một cuộc đảo chính và kêu gọi triều đình tôn người con thứ của Nguyên Vũ Tông là Bột Nhi Chỉ Cân Đồ Thiếp Mộc Nhi làm hoàng đế ở Đại Đô, tức Nguyên Văn Tông, niên hiệu là Thiên Lịch. Văn Tông được chào đón vào Đại Đô trong cùng tháng mà A Tốc Cát Bát đăng cơ ở Thượng Đô.

Do một nước không thể có hai vua, 2 phe của A Tốc Cát Bát và Đồ Thiếp Mộc Nhi quyết định giao chiến với nhau. Cuộc nội chiến được gọi là chiến tranh của hai đô nổ ra. Quân đội của A Tốc Cát Bát đã vượt qua Vạn Lý Trường Thành tại nhiều điểm và tiến quân thẳng đến Đại Đô; nhưng đã bị quân của Yên Thiếp Mộc Nhi đánh cho tan tác. Vào thời điểm đó, hầu hết quân đội của A Tốc Cát Bát đều bị kẹt ở mặt trận vạn lý trường thành, và Thượng Đô buộc phải đầu hàng vào ngày hôm sau. Đảo Thích Sa và hầu hết những người trung thành hàng đầu với A Tốc Cát Bát đều bị bắt làm tù binh và sau đó bị phe Đại Đô xử tội chết; nhưng A Tốc Cát Bát được cho là đã mất tích, mặc dù khả năng cao là cũng đã bị sát hại.

1999--nguy-n-thi-n-thu-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)