User Tools

Site Tools


2002--chi-th-n-m-tla-gi

Chi Thàn mát (danh pháp: Millettia) là một chi thuộc họ Đậu. Chi Thàn mát có khoảng 150 loài, phân bố ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Các loài trong chi Thàn mát gồm:

Loài Millettia pinnata đã được nghiên cứu để sử dụng làm nhiên liệu sinh học.[3]

  1. ^ Millettia Wight & Arn., Germplasm Resources Information Network (GRIN)
  2. ^ International Plant Names Index search for Milletia, accessed ngày 6 tháng 4 năm 2010
  3. ^ Scott, Paul T.; Pregelj, Lisette; Chen, Ning; Hadler, Johanna S.; Djordjevic, Michael A.; Gresshoff, Peter M. (2008), “Pongamia pinnata: an Untapped Resource for the Biofuels Industry of the Future”, BioEnergy Research 1: 2, doi:10.1007/s12155-008-9003-0 
2002--chi-th-n-m-tla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)