User Tools

Site Tools


2059--t-ng-ula-gi

Tông Đậu
Vicia April 2008-1.jpg

Vicia sativa

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Eudicots
(không phân hạng) Rosids
Bộ (ordo) Fabales
Họ (familia) Fabaceae
Phân họ (subfamilia) Faboideae
Tông (tribus) Fabeae
Rchb.
Genera

Xem trong bài.

Danh pháp đồng nghĩa
  • Vicieae DC. 1825
  • Vicieae Bronn

Tông Đậu (danh pháp: Fabeae) là tông thuộc họ Fabaceae (họ Đậu). Tông này nằm trongInverted Repeat-Lacking Clade (IRLC).[1]

USDA đã công nhận các chi thuộc tông Đậu gồm:[2]

  • Lathyrus L.
  • Lens Mill.
  • Pisum L.
  • Vavilovia Fed.
  • Vicia L.
  1. ^ IRLC at The Tree of Life Web Project
  2. ^ United States Department of Agriculture (USDA) (2003): Germplasm Resources Information Network – Fabeae. Version of 2003-OCT-16. Retrieved 2010-AUG-04.
2059--t-ng-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)