User Tools

Site Tools


2065--danh-s-ch-n-v-h-nh-ch-nh-trung-qu-c-theo-m-t-d-n-sla-gi

Dưới đây là danh sách các đơn vị hành chính của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa bao gồm tất cả các tỉnh, khu tự trị, đặc khu hành chính và thành phố trực thuộc trung ương. Lưu ý mật độ dân số được tính vào thời điểm cuối năm 2004

 1. Đặc khu Macau - 16.921
 2. Đặc khu Hong Kong - 6.380
 3. Thành phố Thượng Hải - 2.747
 4. Thành phố Bắc Kinh - 888
 5. Thành phố Thiên Tân - 859
 6. Giang Tô - 724
  Bản đồ thể hiện mật độ dân số các đơn vị hành chính của CHND Trung Hoa
 7. Sơn Đông - 586
 8. Hà Nam - 582
 9. Quảng Đông - 467
 10. Chiết Giang - 463,7
 11. An Huy - 463,5
 12. Thành phố Trùng Khánh - 379
 13. Hà Bắc - 363
 14. Hồ Bắc - 324
 15. Hồ Nam - 316
 16. Phúc Kiến - 289,2
 17. Liêu Ninh - 289
 18. Giang Tây - 257
 19. Hải Nam - 241
 20. Quý Châu - 222
 21. Sơn Tây - 213
 22. Quảng Tây - 207
 23. Thiểm Tây - 180
 24. Tứ Xuyên - 179,9
 25. Cát Lâm - 145
 26. Vân Nam - 112
 27. Ninh Hạ - 89,1
 28. Hắc Long Giang - 83,0
 29. Cam Túc - 57,7
 30. Nội Mông - 20,2
 31. Tân Cương - 11,8
 32. Thanh Hải - 7,48
 33. Tây Tạng - 2,23
2065--danh-s-ch-n-v-h-nh-ch-nh-trung-qu-c-theo-m-t-d-n-sla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)