User Tools

Site Tools


2072--el-escorial-madridla-gi

El Escorial, Madrid là một đô thị trong Cộng đồng Madrid, Tây Ban Nha. Đô thị El Escorial, Madrid có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là người. Đô thị El Escorial, Madrid nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.

2072--el-escorial-madridla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)