User Tools

Site Tools


2131--danh-s-ch-c-c-ca-kh-c-ng-u-b-ng-x-p-h-ng-th-ng-n-m-2009-h-n-qu-cla-gi

Bảng xếp hạng Gaon là một bảng xếp hạng các bài hát bán chạy nhất tại Hàn Quốc.Dữ liệu được thu thập bởi Hiệp hội Âm nhạc Công nghiệp Hàn Quốc mỗi tháng.

Tháng Bài hát Ca sĩ
Tháng 1 "Gee" Girls' Generation
Tháng 2
Tháng 3 "8282" Davichi
Tháng 6 "Lollipop " Big Bang và 2NE1
Tháng 5 "Fire" 2NE1
Tháng 6 "Loner" Outsider
Tháng 7 "I Don't Care" 2NE1
Tháng 8 "Abracadabra" Brown Eyed Girls
Tháng 9 "Heartbreaker" G-Dragon
Tháng 10 "The Girl Who Can't Break Up, the Boy Who Can't Leave" Leessang feat. Jung In
Tháng 11 "You and I" Park Bom
Tháng 12 "Because of You" After School
  • Gaon Chart
2131--danh-s-ch-c-c-ca-kh-c-ng-u-b-ng-x-p-h-ng-th-ng-n-m-2009-h-n-qu-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)