User Tools

Site Tools


2136--l-i-d-ngla-gi

Lỗi Dương (tiếng Trung: 耒阳市; bính âm: Lěiyáng shì) là một thành phố cấp huyện thuộc địa cấp thị Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Nhai đạo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Sái Tử Trì (蔡子池街道)
 • Ngũ Lý Bài (五里牌街道)
 • Táo Thị Nhai (灶市街街道)
 • Thủy Đông Giang (水东江街道)

Trấn[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hoàng Thị (黄市镇)
 • Tiểu Thủy (小水镇)
 • Công Bình Vu (公平圩镇)
 • Tứ Mông Châu (泗门洲镇)
 • Tam Đô (三都镇)
 • Nam Dương (南阳镇)
 • Trúc Thị (竹市镇)
 • Hạ Đường (夏塘镇)
 • Long Đường (龙塘镇)
 • Triết Kiều (哲桥镇)
 • Vĩnh Kiều 永济镇)
 • Dao Điền (遥田镇)
 • Tân Thị (新市镇)

Hương[sửa | sửa mã nguồn]

 • Châu Pha (洲陂乡)
 • Lượng Nguyên (亮源乡)
 • Mã Thủy (马水乡)
 • Thái Bình Vu (太平圩乡)
 • Đạo Tử (导子乡)
 • Đông Hồ Vu (东湖圩乡)
 • Thượng Giá (上架乡)
 • Sa Minh (沙明乡)
 • Đại Nghĩa (大义乡)
 • Ma Hình (磨形乡)
 • Nam Kinh (南京乡)
 • Nhân Nghĩa (仁义乡)
 • Dư Khánh (余庆乡)
 • Trường Bình (长坪乡)
 • Thái Hòa Vu (太和圩乡)
 • Đàm Hạ (坛下乡)
 • Đại Thị (大市乡)
 • Phì Điền (肥田乡)
2136--l-i-d-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)