User Tools

Site Tools


2140--b-nh-s-n-th-m-quy-nla-gi

Bình Sơn tân khu (tiếng Trung: 坪山新区; bính âm: Píng​shān​​ xīn​qū​) là một khu phát triển kỹ nghệ và là một trong 8 khu (quận) của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Quận được thành lập từ năm 2009 và trước đây thuộc về quận Long Cương.[1][2] Quận mới này thay thế cho các dự án từ năm 1994 và bắt đầu được xây dựng từ năm 1997.[1] Quận mới có diện tích 168 km² và nằm ở phía đông bắc của thành phố Thâm Quyến. Quận giáp với Huệ Châu ở phía đông.[3]

2140--b-nh-s-n-th-m-quy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)