User Tools

Site Tools


2153--si-ma-cai-xla-gi

Si Ma Cai là xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Đây là huyện lị của huyện Si Ma Cai.

Si Ma Cai
Địa lý
Diện tích 14,75 km² [1]
Dân số (2004)  
 Tổng cộng 3.642 người[1]
 Mật độ 246 người/km²
Dân tộc H'Mông (2.712 người), Kinh (400 người), Nùng (375 người), dân tộc khác (155 người) [1]
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Thành lập ???
Thành lập 1981[2]: Sáp nhập xã Nàn Cảng vào xã Si Ma Cai
Mã hành chính 02800[3]

Xã Si Ma Cai nằm ở phía bắc của huyện Si Ma Cai.

Năm 1966, huyện Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai được chia tách thành huyện Bắc Hà mới và huyện Si Ma Cai, các xã Si Ma Cai và Nàn Cảng thuộc huyện Si Ma Cai[4].

Năm 1975, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Nghĩa Lộ (trừ huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên) sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, các xã Si Ma Cai và Nàn Cảng thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn[5].

Năm 1979, huyện Si Ma Cai lại sáp nhập vào huyện Bắc Hà, các xã Si Ma Cai và Nàn Cảng thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn[6].

Năm 1981, xã Nàn Cảng sáp nhập vào xã Si Ma Cai[2].

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, xã Si Ma Cai thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai[7].

Năm 2000, xã Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai mới tái lập[8].

2153--si-ma-cai-xla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)