User Tools

Site Tools


2158--ba-nla-gi

Ba Đồn là một thị xã thuộc tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Ba Đồn có diện tích 163,1828 km², dân số năm 2013 là 115.196 người.Năm 2012, thị trấn Ba Đồn mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV[1]. Kinh tế thị xã Ba Đồn phát triển so với các huyện khác ở trong tỉnh Quảng Bình. Địa danh Ba Đồn có từ xa xưa. Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, quân Trịnh có đóng 3 đồn ở phía bắc Sông Gianh nên dân gian gọi nôm na là Ba Đồn cho dễ nhớ. Thị xã Ba Đồn còn có chợ phiên nổi tiếng khắp vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Người các nơi đến họp rất đông vào các ngày phiên vào các ngày mồng một và mồng sáu, các ngày hàng tháng. Chợ Ba Đồn hàng hóa phong phú và đa dạng, có đủ các thứ của vùng xuôi, vùng ngược.

Thị xã Ba Đồn nằm bên sông Gianh, có quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất đi qua, cách thành phố Đồng Hới 40 km về phía bắc và cách Đèo Ngang 25 km về phía nam.

Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Hà Tĩnh – Quảng Bình đi qua đang được xây dựng.

Ngày 20 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP[2] về việc thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, thị xã Ba Đồn được thành lập trên cơ sở tách thị trấn Ba Đồn và 15 xã: Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng Long, Quảng Minh, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Thủy, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Văn thuộc huyện Quảng Trạch. Đồng thời chuyển thị trấn Ba Đồn và 5 xã Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Thọ, Quảng Thuận thành 6 phường có tên tương ứng.

Thị xã Ba Đồn có 16.318,28 ha diện tích tự nhiên và 115.196 nhân khẩu với 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 6 phường và 10 xã.

Thị xã gồm 6 phường: Ba Đồn, Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Thọ, Quảng Thuận và 10 xã: Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Văn.

Nghề làm nón Ba Đồn, trải qua bao nhiêu thăng trầm, nghề làm nón vẫn được duy trì và tồn tại đến ngày nay.[3]

2158--ba-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)