User Tools

Site Tools


2164--sa-huy-nla-gi

Sa Huyện (tiếng Trung: 沙县, Hán Việt: Sa huyện) Là một huyện của thành phố Tam Minh (三明市), tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Sa nằm ở trung bộ Phúc Kiến, có diện tích 1795 km2, dân số 240.000 người, mã số bưu chính 365500. Huyện lỵ Sa đóng tại nhai đạo Phong Cương. Huyện Sa được chia thành 2 nhai đạo, 6 trấn, 4 hương.

2164--sa-huy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)