User Tools

Site Tools


2175--plze-v-ngla-gi

Districts of Plzeň Region

Vùng Plzeň (tiếng Séc: Plzeňský kraj) là một vùng của Cộng hòa Séc. Vùng này có dân số là 579.583 người (thời điểm tháng 3 năm 2011), diện tích là 2919 km2. Thủ phủ vùng đóng tại thành phố Plzeň. Điểm cao nhất nằm ở Velká Mokrůvka có độ cao 1.602 mét (5.256 ft)

2175--plze-v-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)