User Tools

Site Tools


2178--nannophya-pygmaeala-gi

Nannophya pygmaea là một loài chuồn chuồn ngô thuộc họ Libellulidae. Đây là loài bản địa Đông Nam Á đến Trung Quốc và Nhật Bản và đôi khi được tìm thấy ở nam Australia. Sải cánh loài này dài 20 mm.

Phương tiện liên quan tới Nannophya pygmaea tại Wikimedia Commons

2178--nannophya-pygmaeala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)