User Tools

Site Tools


2183--dongducheonla-gi

Dongducheon (Hán Việt: Đông Đậu Xuyên) là thành phố thuộc tỉnh tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Thành phố có diện tích km2, dân số là hơn người (năm 2008). Thành phố nằm ở phía bắc Seoul. Thành phố có tầm quan trọng chiến lược trong việc bảo vệ thủ đô Hàn Quốc. Các doanh trại chính của US Second Infantry Division đóng ở thành phố.

Thành phố được chia thành 7 dong, 145 tong, 1172 ban

2183--dongducheonla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)