User Tools

Site Tools


2195--s-n-bay-qu-c-t-spokanela-gi

Sân bay quốc tế Spokane (mã sân bay IATA: GEG, mã sân bay ICAO: KGEG, mã sân bay Cục hàng không liên bang Hoa Kỳ" GEG) là một sân bay quốc tế phục vụ thành phố Spokane bang Washington, Hoa Kỳ. Sân bay quốc tế Spokane nằm cách trung tâm thành phố Spokane 8 km về hướng tây, trong quận Spokane. Sân bay có 2 đường băng, nhà ga hành khách. Năm 2010, sân bay này phục vụ 3 triệu lượt khách, là [[danh sách sân bay bận rộn nhất Hoa Kỳ|sân bay bận rộn thứ nhì bang] Washington]. Sân bay đã có tên sân bay Sunset trước năm 1941 và được Bộ chiến tranh mua lại từ quận và được đổi tên thành sân bay Geiger. Sân bay được xây dựng từ năm.

Sân bay quuốc tế Spokane có 24 cổng và 3 hành lang. Các cổng ở hành lang A được đánh số 11-15, các cổng ở hành lang B được đánh số 1-10, còn các cổng ở hành lang C được đánh số 22-25 và 30-32.

Bản mẫu:Sân bay tiểu bang Washington

2195--s-n-bay-qu-c-t-spokanela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)