User Tools

Site Tools


2197--gimpola-gi

Gimpo (Hán Việt: Kim Phố) là thành phố thuộc tỉnh tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Thành phố có diện tích km2, dân số là hơn 220.000 người (năm 2008). Thành phố giáp với Incheon mà cùng với thành phố này Gimpo có chung phía Hàn Quốc của lưu vực sông Hán. Thành phố có dong (phường). Sân bay Gimpo (tên cũ là sân bay quốc tế Kimpo) đã từng nằm trong thành phố này nhưng nay thuộc Seoul.

Thành phố được chia thành 1 eup, 5 myeon, 4 dong.

2197--gimpola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)