User Tools

Site Tools


2205--huy-ch-ng-eddingtonla-gi

Huy chương Eddington là một giải thưởng của Hội Thiên văn học hoàng gia London dành cho các nhà khoa học có những công trình nghiên cứu xuất sắc trong lãnh vực Vật lý thiên văn lý thuyết.

Giải được đặt theo tên Arthur Eddington, nhà vật lý thiên văn người Anh, và được trao trung bình mỗi 2 năm một lần.

 • 1953 [1] Georges Lemaître
 • 1955 [2] Hendrik C. van de Hulst
 • 1958 [3] Horace W. Babcock
 • 1959 [4] James Stanley Hey
 • 1960 [5] Robert d'Escourt Atkinson
 • 1961 [6] Hans Albrecht Bethe
 • 1962 [7] André Lallemand
 • 1963 [8] J. A. R. Sandage, Martin Schwarzschild
 • 1964 [9] Herbert Friedman, Richard Tousey
 • 1965 [10] Robert Pound, Glen A. Rebka
 • 1966 [11] Rupert Wildt
 • 1967 [12] Robert F. Christy
 • 1968 [13] Robert Hanbury Brown, Richard Q. Twiss
 • 1969 [14] Antony Hewish
 • 1970 [15] Chūshirō Hayashi
 • 1971 [16] Desmond George King-Hele
 • 1972 [17] Paul Ledoux
 • 1975 [18] Stephen Hawking, Roger Penrose
 • 1978 [19] William Alfred Fowler
 • 1981 [20] Philip James Edwin Peebles
 • 1984 [21] Donald Lynden-Bell
 • 1987 [22] Bohdan Paczynski
 • 1990 [23] Icko Iben
 • 1993 [24] Leon Mestel
 • 1996 [25] Alan Guth
 • 1999 Roger Blandford
 • 2002 Douglas O. Gough
 • 2005 [26] Rudolph Kippenhahn
 • 2007 [27] Igor D. Novikov
 • 2009 [28] Jim Pringle
 • 2011 Gilles Chabrier
 • 2013 James Binney[1]
 • 2014 Andrew King[cần định hướng][2]
 • 2015 Rashid Sunyaev[3]
 1. ^ “2013 winners of the RAS awards, medals and prizes”. Royal Astronomical Society. Ngày 10 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2013. 
 2. ^ “Winners of the 2014 awards, medals and prizes”. Truy cập 8 tháng 2 năm 2015. 
 3. ^ “2015 winners of the RAS awards, medals and prizes”. Royal Astronomical Society. Ngày 9 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2015. 
 • Winners
2205--huy-ch-ng-eddingtonla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)