User Tools

Site Tools


2226--h-ng-h-t-n-h-ngla-gi

Hưng Hà là xã thuộc huyện Tân Hưng, Long An, Việt Nam.

xã Hưng Hà là một xã biên giới, thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó nông dân hầu hết đều trồng lúa. xã Hưng Hà gồm các ấp: Hà Long, Hà Tân, Hà Thanh, Hà Hưng và Sông Trăng mới được tách ra.

diện tích khoảng 5000ha. dân số khoảng 3000 người. thu nhập bình quân đầu người khá cao khoảng 13 tấn lúa 1 ngươi/ 1 năm.

xã Hưng Hà đã có đướng Ô tô đến trung tâm xã dọc theo mệnh Sông Trăng. tuyến kênh T7 chưa có đường đi, đó là dự án làm đường treo 20 năm.

2226--h-ng-h-t-n-h-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)