User Tools

Site Tools


2234--di-n-t-nla-gi

Diễn Tân là một xã thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,04 km², dân số năm 1999 là 6.758 người,[1] mật độ dân số đạt 1.34 người/km². Xã Diễn Tân có 5 thôn làng bao gồm: Phú Hậu, Đa Phúc, Tân Quang, Phú Linh và Hậu Hòa.

2234--di-n-t-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)