User Tools

Site Tools


2266--shahhatla-gi

Shahhat (tiếng Ả Rập: شحات‎) là một đô thị thuộc quận Al Jabal al Akhdar ở đông bắc Libya.[1] Đô thị cổ Cyrene nằm tại vị trí Shahhat hiện nay. Đô thị nằm cách Al Bayda 15 km (10 m) về phía đông.

  1. ^ Maplandia world gazetteer
2266--shahhatla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)