User Tools

Site Tools


2267--li-n-m-c-thanh-hla-gi

Liên Mạc là một xã thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã nằm ở khu Hà Bắc của huyện Thanh Hà; phía Bắc giáp xã Thanh Lang, phía Tây giáp xã Cẩm Chế, phía Nam giáp xã Thanh Xá, phía Đông giáp xã Thanh Xuân. Xã được phân thành 5 thôn: Văn Mạc, Mạc Thủ 1, Mạc Thủ 2, Tiêu Xá, Mạc Động.

Xã có kinh tế thuần nông. Trung tâm của xã có Chợ Sung, là nơi sinh hoạt buôn bán của người dân địa phương.

Xã có 1 trường THCS Liên Mạc, 1 Trường Tiểu học, và 1 trường Mầm non. Cả ba trường trên khu vực xã đều đạt chuẩn quốc gia.

2267--li-n-m-c-thanh-hla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)