User Tools

Site Tools


2291---i-h-c-nam-californiala-gi

Vị trí của Đại học Nam California
Vị trí của Đại học Nam California

Viện Đại học Nam California

Viện Đại học Nam California (Los Angeles Metropolitan Area)

Viện Đại học Nam California hay Đại học Nam California (tiếng Anh: University of Southern California, viết tắt USC) là một viện đại học tư thục, phi lợi nhuận, tọa lạc ở thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. USC được thành lập năm 1880, là cơ sở giáo dục đại học cổ xưa nhất bang này. Tại thời điểm mùa thu năm 2010, USC có 17.380 sinh viên giai đoạn cơ sở toàn thời gian. USC này có 19.516 sinh viên và một số chương trình khác, bao gồm kinh doanh, luật, công tác xã hội, y học. Trường có mức hoạt động nghiên cứu cao và nâận 463,7 triệu USD tài trợ từ năm 2008-2009[7][8]. Trường được tạp chí TimeThe Princeton Review bầu chọn là "trường đại học của năm 2000" cho những chương trình dịch vụ cộng đồng rộng rãi của trường[9]. Trong những năm gần đây, trường đã tăng hạng trong bảng xếp hạng, từ thứ 44 năm 1996 lên hạng 23 năm 2011 theo khảo sát của US News[10][11] USC students hail from 112 countries, and all 50 states tại Hoa Kỳ.[12][13] . Sinh viên của trường đến từ 50 bang của Hoa Kỳ và 112 quốc gia trên thế giới..

2291---i-h-c-nam-californiala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)