User Tools

Site Tools


2306--eleutherodactylus-portoricensisla-gi

Upland Coqui, Coqui De La Montaña, hoặc Coqui De Montaña (Eleutherodactylus portoricensis) là một loài ếch trong họ Leptodactylidae. Chúng là loài đặc hữu của Puerto Rico. Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.


Bản mẫu:PuertoRicoBiota-stub

2306--eleutherodactylus-portoricensisla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)