User Tools

Site Tools


2325--bi-n-ti-p-gi-p-trung-qu-cla-gi

Biển tiếp giáp Trung Quốc là các biển ở Tây Thái Bình Dương, tiếp giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm:

  • Bột Hải (đây là biển nhỏ, còn gọi là vịnh Bột Hải, chỉ nằm tiếp giáp với Trung Quốc (tức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)).
  • Hoàng Hải (là biển tiếp giáp với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên (tức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên), Hàn Quốc).
  • Biển Hoa Đông (là biển tiếp giáp với Trung Quốc, Đài Loan (tức Trung Hoa Dân Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản)
  • Biển Đông (là biển tiếp giáp với Trung Quốc, Đài Loan, và các nước trong khối ASEAN là: Việt Nam, Philipines, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, Campuchia, Thái Lan).

Một bộ phim sản xuất năm 1935 mang tên Vùng biển Trung Hoa (tiếng Anh: China Seas (film))

2325--bi-n-ti-p-gi-p-trung-qu-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)