User Tools

Site Tools


2332--long-kh-nh-b-n-c-ula-gi

Long Khánh là một xã của huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh Việt Nam.

Long Khánh là một xã biên giới của tỉnh Tây Ninh, ranh giới phía Tây Nam của Long Khánh là biên giới Việt Nam-Campuchia, tiếp giáp với xã Monourom (tức xã No Rum) huyện Svay Theab tỉnh Svay Rieng, phía Tây và phía Nam giáp với các góc của 2 xã của huyện Svay Theab (Campuchia) là: xã Chrak Mtes (ở phía Nam), xã Prey Ta Ei (ở phía Tây). Nằm trong huyện Bến Cầu, xã Long Khánh tiếp giáp với các xã cùng huyện ở các mặt còn lại: phía Đông Nam và phía Đông là xã Long Thuận, góc phía Đông đối đỉnh với xã Tiên Thuận, phía Bắc là xã Long Giang, phía Tây là xã Long Phước.

Xã Long Khánh gồm các thôn làng: Long Khánh, Long Cường, Long Châu, Long Phú, Mồ Côi. Long Khánh có cửa khẩu phụ Long Cường-Norum (nối sang làng Ou Ta Mou (tức O Tà Mô) xã Monourom (No Rum) huyện Svay Theab (tức Svay Teap) Campuchia.

2332--long-kh-nh-b-n-c-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)