User Tools

Site Tools


2349--m-c-ngla-gi

Mỹ Đức Đông là một xã thuộc Huyện Cái Bè. Nằm giữa các xã Thiện Trí, Hòa Khánh, Mỹ Đức Tây, Thiện Trung. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Về địa danh có con rạch Cái Thia chảy ra sông Cửu Long, bến cảng Cái Thia trước đây là nơi tập trung trái cây của các tỉnh lân cận Tiền Giang rất sầm uất.

2349--m-c-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)