User Tools

Site Tools


2350--amvrosiivkala-gi

Amvrosiivka (tiếng Ukraina:) là một thành phố thuộc tỉnh Donetsk, Ukraiana. Thành phố này có diện tích km2 dân số 103.997 người (thời điểm năm).

2350--amvrosiivkala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)