User Tools

Site Tools


2399--kramatorskla-gi

Kramatorsk (tiếng Ukraina: Краматорськ) là một thành phố thuộc tỉnh Donetsk, Ukraiana. Thành phố này có diện tích km2 dân số 181.025 người (thời điểm năm 2001).

2399--kramatorskla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)